SagaFuga


 

SAGAFUGA é unha revista literaria dixital que inicia a súa andaina en Galicia en abril de 2017. A revista, concibida como suplemento cultural de El Correo Gallego ten, con todo, identidade propia. Nas súas páxinas terán cabida todos os mundos literarios, con especial dedicación ás entrevistas con autores e editores, crítica e recensións, viaxes aos escenarios da literatura, e noticias en torno ao mundo do libro. SAGAFUGA, un nome que serve de homenaxe á figura de Torrente Ballester, pretende ser tamén un lugar de celebración e de encontro, para que os lectores poñan en marcha unha conversación ao redor da produción literaria, tanto en lingua galega como en lingua española. SAGAFUGA está aberta aos lectores, aos apaixonados dos libros e das historias.

********

SAGAFUGA es una revista literaria digital que inicia su andadura en Galicia en abril de 2017. La revista, concebida como suplemento cultural de El Correo Gallego tiene, sin embargo, identidad propia. En sus páginas tendrán cabida todos los mundos literarios, con especial dedicación a las entrevistas con autores y editores, crítica y reseñas, viajes a los escenarios de la literatura, y noticias en torno al mundo del libro. SAGAFUGA, cuyo nombre sirve de homenaje a la figura de Torrente Ballester, pretende ser también un lugar de celebración y de encuentro, para que los lectores pongan en marcha una conversación en torno a la producción literaria, tanto en lengua gallega como en lengua española. SAGAFUGA está abierta a los lectores, a los apasionados de los libros y de las historias.

********

SAGAFUGA is a digital literary magazine beginning its journey in Galicia in April 2017. The magazine, conceived as a cultural supplement of El Correo Gallego, has, however, its own identity. In its pages readers will find different literary approaches, with special emphasis on interviews with authors and editors, reviews and essays, trips to literary scenarios, and news related to the book industry. SAGAFUGA, a name which pays tribute to the figure of Torrente Ballester, also aims to be a place of celebration and encounter between readers and writers, so that both of them can start a conversation about literary production, both in Galician and Spanish. SAGAFUGA is open to readers, lovers of books and stories.